Najważniejsze jest bezpieczeństwo - teren pneumatyka

Bezpieczeństwo w czasie używania narzędzi pneumatycznych - Chicago Pneumatic i innych.

 

Pierwszą najważniejszą radą jest generalna zasada:

Przeczytaj i zrozum instrukcje BHP dołączone do narzędzi przed rozpoczęciem pracy i czynnościami serwisowymi. Musisz zrozumieć, że brak powyższych czynności zwiększa potencjalne ryzyko uszkodzenia ciała.

 

Uniwersalne instrukcje bezpieczeństwa.

 

Założeniem firmy produkującej profesjonalne narzędzia pneumatyczne ( Chicago Pneumatic, ), jest wytwarzanie narzędzi, które pomogą operatorowi wykonywać pracę bez ryzyka i efektywnie. Najistotniejszym składnikiem bezpiecznej pracy narzędzi i urządzeń jest przede wszystkim ich operator. Rozwaga i dobre algorytmy pracy są najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem.

Każda poprawnie sporządzona instrukcja podkreśla najważniejsze niebezpieczeństwa i zagrożenia, dlatego należy ponadto przestrzegać środków ostrożności, ostrzeżeń oraz znaków umieszczonych na narzędziach i w miejscu pracy. Operator ma obowiązek zapoznać się, zrozumieć i używać instrukcje BHP dołączane do każdego narzędzia - AMEN.

 

Do pracownika : Przeczytaj i postaraj dowiedzieć się jak działa urządzenie, nawet jeśli posiadasz już doświadczenie z podobnymi narzędziami. Dokładnie obejrzyj i sprawdź urządzenie przed użyciem. Postaraj się „poczuć” jego możliwości, ograniczenia, ewentualne ryzyko, jak pracuje i jak go zatrzymać. Czasami wyobraźnia pomaga zniwelować potencjalne ryzyko.

Podstawowymi, niebezpiecznymi czynnikami w miejscu pracy są:

 

1) Sprężone Powietrze

 

- Powietrze pod ciśnieniem może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Nigdy nie kieruj przewodu ciśnieniowego w kierunku swoim lub innych osób, szczególnie dotyczy to oczu, uszu, okolic ust.

 Nigdy nie „przedmuchuj” twarzy z kurzu i pyłów sprężonym powietrzem o nieznanym ciśnieniu. Zawsze kieruj wylot przewodu z dala od siebie i innych osób.

- Kontroluj czy przewody ciśnieniowe nie są uszkodzone lub luźne, wymień je jeżeli to konieczne przed podłączeniem narzędzia.

Bicie przewodu ciśnieniowego może spowodować poważne zagrożenie zdrowia.

- Rozłącz narzędzie z przewodu ciśnieniowego, po skończonej pracy, w trakcie zmiany oprzyrządowania, zmianą nastawienia momentu lub naprawą.

- Nie przekraczaj zwiększaj ciśnienia w celu podniesienia mocy narzędzia, może to spowodować zagrożenie zdrowia oraz skrócić „żywotność” narzędzia.

- Nie wkręcaj szybkozłączek do narzędzia, drgania od bicia wężą pod ciśnieniem mogą doprowadzić do jego uszkodzenia. Szybkozłączki zamontuj zawsze na końcu przewodu ciśnieniowego.

- W przypadku stosowania połączeń uniwersalnych wymaga się stosowania zawleczek blokujących, które zabezpieczają przypadkowe rozpięcie przewodu ciśnieniowego.

- Narzędzia pneumatyczne nie są zaprojektowane do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem, oraz nie są zabezpieczone izolacją odporną na wysokie napięcie.

 

2) Ryzyko uszkodzenia wzroku. Ochraniając je niezbędne są okulary lub gogle, najlepiej klasy F z poliwęglanu - https://domtechniczny24.pl/okulary-ochronne.html

 

Cały czas chroń oczy, oraz twarz stosując odpowiednią maskę ochronną, każda praca stwarza potencjalne zagrożenie.

 

3)  Ryzyko związane z oddychaniem.

Praca narzędziem może wywoływać wytwarzanie kurzu i pyłu, w tym wypadku używaj maskę ochronną.

 

4) Ryzyko związane ze słuchem.

Pogorszenie słuchu, bule głowy i zmęczenie, może być spowodowane ciągłą pracą w warunkach o podwyższonym poziomie hałasu, w tym przypadku zawsze stosuj słuchawki wygłuszające.

 

5) Ryzyko związane z wibracjami.

Wydłużona praca narzędziem, które generuje wibracje może być szkodliwe dla dłoni i ramion. W przypadku drętwienia, mrowienia lub bladnięcia skóry należy niezwłocznie przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem.

 

6) Zagrożenie związane z niewłaściwym ubiorem.

Nie stosuj luźnej odzieży, która podczas pracy narzędziem lub akcesoriami ruchomymi powoduje ryzyko zaplątania się lub wciągnięcia materiału. Są to bardzo częste przyczyny tragicznych w skutkach wypadków: oskalpowanie luźnych włosów, uszkodzenia stawów, złamanie kończyn górnych.

 

7) Ryzyko dodatkowe:

- Poślizg, potknięcie lub upadek mogą spowodować poważne obrażenia a nawet śmierć. Unikaj pozostawiania rozwiniętych przewodów ciśnieniowych, szczególnie w miejscach gdzie przemieszczają się pracownicy.

- Operator i personel techniczny musi być przeszkolony i gotowy do wykonywania swoich obowiązków.

- Urządzenia przeznaczone do eliminowania nierówności powierzchni powinny być stosowane w sposób eliminujący ryzyko otarcia lub przecięcia.

- Zakładaj rękawice ochronne, zabezpieczając dłonie przed ostrymi krawędziami.

8) Używaj głowy i nigdy nie przestawaj myśleć o potencjalnych zagrożeniach, wyobraźnia jest najlepszym zabezpieczeniem.

 

Pneumatyczne Klucze Udarowe – niebezpieczeństwa:

 

Nigdy nie używać nasadek ręcznych. Używać tylko nasadek udarowych w dobrym stanie. Klucze nasadowe w złym stanie zmniejszają moc udarową i mogą się rozpaść, doprowadzając do obrażeń ciała.

W przypadku korzystania z przegubu Cardana nigdy nie uruchamiać klucza udarowego poza miejscem pracy. W przeciwnym razie nastąpić może odrzut przegubu, powodując zagrożenie.

Zawsze używać możliwie najprostszego sposobu łączenia. Przedłużki, redukcje redukują moc w skrajnych przypadkach mogą się obluzować, powodując obrażenia ciała. Należy używać jak tylko to możliwe długich nasadek oraz oryginalnych akcesoriów. Info ze strony http://www.poradniknarzedziowy.pl/index.php/artykuly-bhp

W przypadku narzędzi zaopatrzonych w element ustalający nasadki ze sworzniem i o-ringiem należy prawidłowo zabezpieczyć sworzeń za pomocą o-ringu.

 

  W wypadku zbyt mocnego lub zbyt słabego dokręcenia elementów mocujących może dojść do ich złamania lub poluzowania i odłączenia, czego skutkiem mogą, być poważne obrażenia ciała. Odłączone elementy mogą zostać wyrzucone. Elementy wymagające dokręcenia określonym momentem, należy sprawdzić za pomocą klucza dynamometrycznego.

 

Uwaga: klucze dynamometryczne „klikające” nie są w stanie zidentyfikować przypadku połączenia dokonanego z wyższym momentem dokręca. Stosować klucz dynamometryczny zegarowy.

- Aby zminimalizować ryzyko obrażeń używając pneumatycznych zapadkowych kluczy udarowych, zawsze pewnie trzeba podeprzeć uchwyt w kierunku przeciwnym do obrotu trzpienia w celu zminimalizowania reakcji momentu obrotowego.

To tyle Pozdrawiam

 


Bezpieczna praca to podstawa

Czołem

Maski przeciwpyłowe i przeciwgazowe wielokrotnego użytku (MWU) stosujemy tam gdzie znacząca jest szczelność kompletu i planowane jest znaczne natężenie pracy.

 Jak wiadomo, maski jednorazowe mają znaczne przecieki boczne wynikające z niekompletnego dopasowania się włókniny do części twarzy. Takie szczeliny mogą wynosić do kilku do kilkunastu procent. W solidnych maskach silikonowych lub neoprenowych taka szczelina zredukowana jest > 2%. Kolejną sprawą jest ekonomia. Jeśli planujemy polerować 2 deski to nieekonomiczny będzie zakup maski wielokrotnego użytku przewyższające kilku krotnie wartość tych deseczek. W takim przypadku trzeba jeszcze powiedzieć o NDS Najwyższym Dopuszczalnym Stężeniu pyłu, który w czasie polerowania takiej deski nie jest przekraczany.

Inaczej będziemy przystępowali do pracy ciągłej lub pracy okresowej, gdzie NDS jest znaczne i ochrona górnych dróg oddechowych jest niezbędna.

Dokonując wyboru MWU należy pamiętać o kilku kryteriach: 

1) Filtr lub filtropochłaniacz musi być skuteczny i chłonny, i na tyle mały, aby nie zastawiał pola widzenia, i aby nie był za ciężki.

2) Maska powinna ściśle przylegać do twarzy i być małych rozmiarów.

3) Zawory wdechowe i wydechowe winny mieć dużą przepustowość otwarcia.

4) Maski powinny być wielozadaniowe, tzn. dawać możliwość konfiguracji, jako maski przeciwpyłowe, chronić przed gazami, areozolami i parami substancji szkodliwych.

Do kupienia w https://domtechniczny24.pl/artyku%C5%82y-bhp.html

Można wtedy używać je do różnych prac: malowanie natryskowe, polerowanie, prace remontowe, opryski środkami ochrony roślin, pracy w odlewniach, czyszczenie z użyciem rozpuszczalników.

Te kryteria spełniają maski przeciwgazowe wielokrotnego użytku Secura. Bazuje się tu na jedynej konstrukcji wykonanej z silikonu lub neoprenu. Żeby sie za bardzo nie rozpisywać, napiszę to z doświadczenia: rekomendujemy używanie masek silikonowych. Pisze to wcale nie dla tego, że są one droższe. guma neoprenowa ma jedną wadę: ma słabą odporność chemiczną. Używany przez dłuższy okres ( kilka miesięcy ) traci swoje właściwości i zaczyna się rozlatywać. Zdarzyło mi się kilkukrotnie, że po kilku godzinach roboty na starej masce neoprenowej miałem na gębie poprzyklejane kawałki neoprenu. Podkreślę jednak, że pracowałem w miejscu gdzie stosowałem kwasy, rozpuszczalniki i różne stężenia dymu.

Ważnym kryterium wyboru lub kupna maski jest również:

Jego budowa, błuskawiczna wymiana wkładów filtracyjnych, ściąganie i zakładanie nie powinno nastręczać problemów, 

Maska powinna umożliwiać szybką i bezproblemową regulację pasków naciągowych.

Możliwość kupna części zapasowych takich jak: płatki wdechowe i wydechowe, taśmy elastyczne, filtr, filtropochłaniacz, pierścień dociskowy i zewnętrzne osłonki filtracyjne..

Maska powinna mieć uniwersalny wymiar mocowania filtrów, żeby nie było kłopotów przy zakupie z dopasowaniem i montażem.


Jk dobrć odpowiednie filtry do ochrony dróg oddechowych

Dzień dobry, dzisiaj temat:

Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, dymami i mgłami toksycznymi.

   Na przykładzie wyboru ochrony dróg oddechowych do zagrożeń aerozolami toksycznymi, uwidocznione są problemy wynikające z braku trwałego systemu podejścia w takiej sytuacji. Przedstawiona jest aluzja analizy "wskaźnika ochronności" jako podstawowego kryterium wyboru wzorowanego na NIOSH Respirator Decision Logic. 

 

1. KRYTERIA DOBORU OCHRON UKŁADU ODDECHOWEGO 

 

   Typowa sytuacja z jaką spotykają się producenci i doradcy (w sklepie) ochron dróg oddechowych, to telefon od zdesperowanego BHP-owca z pytaniem co ma kupić dla danego stanowiska pracy: malarza, galwanizera, spawacza, operatora maszyny rolniczej, odlewnika. Od wiedzy i doświadczenia klienta i od doświadczenia sprzedawcy bardzo często zależy życie lub zdrowie pracownika.

   Poziom tej wiedzy jest na ogół niewystarczający, a co gorsza przepisy i dostępne materiały informacyjne są często niejasne i niekonsekwentne.

Zamysłem bieżącej prezentacji jest wskazanie sposobu doboru ochrony przed aerozolami toksycznymi i wskazanie zarówno sprzedawcy jak i klientowi} na ewentualne pułapki na tej drodze. 

 

1.1. Podział ochron układu oddechowego

 

Są dwa rodzaje (zapewnienia pracownikom świeżego powietrza do oddychania).

Można zaopatrzyć pracownika w:

Maskę oczyszczającą powietrze.

Maskę oczyszczającą z dmuchawą.

Przypadek drugi odrzucimy jako banalny, dysponując źródłem czystego powietrza zastanawiamy się jedynie zastanowić się czy to źródło nosić na plecach, przy pasie, czy plątającym nogi w wężu zasilającym.

Zajmiemy się pierwszymtematem.

 

na wstępie ustalimy rodzaje zagrożeń. 

Może nim być:

1 Aerozole, areozol.

2 Pary i gazy substancji szkodliwych.

3 Aerozole oraz pary i gazy substancji szkodliwych.

 

 Zajmiemy się zgodnie z wcześniejszym założeniem do aerozolami  i sprecyzujmy jaki typ ochron dróg oddechowych można stosować:

 

1 Półmaski jednorazowe.

2 Maski ochronne wyposażone w filtry wymienne lub wielokrotnego użytku.

https://domtechniczny24.pl/maski-poch%C5%82aniacze-i-akcesoria.html

Te drugie mogą funkcjonować na zasadzie wymuszenia przepływu powietrza przez materiał filtracyjny :

oddechem pracownika

wentylatorem (dmuchawą)

W obu tych przypadkach możemy filtry umieścić w konstrukcji:

Ustnika - kłopotliwe i niewydajne rozwiązane.

Półmaski

Pełnej maski

Poza maską, w połączeniu z wężem.

A ponad to, ochrony z wymuszonym obiegiem powietrza mogą być oparte o konstrukcję kaptura lub hełmu. Jak widać, decydującym elementem wszystkich tych ochron są filtry.

 

1.2. Podział filtrów

 

Klasyfikacja przyjęta w Europie przewiduje trzy klasy filtrów:

P1 - filtr przeciwko pyłom, dla których NDS jest nie mniejszy od 2 mg/m3 (z wyłączeniem pyłów azbestu)

P2 - filtr przeciwko pyłom, dymom i mgłom, dla których NDS jest nie mniejszy od 0,05 mg/m3 oraz pyłom azbestu

P3 - filtr przeciwko pyłom, dymom i mgłom, dla których NDS jest mniejszy od 0,05 mg/m3

 

   Natychmiast po wejściu w życie tej klasyfikacji zaczęły się niekonsekwencje w oznaczaniu wyrobów tymi klasami. Aby zrozumieć jak groźna może być ona dla potencjalnego użytkownika, należy przypomnieć jaki podstawowy parametr i jakimi metodami jest badany przy definiowaniu klasy filtrów. Tym atrybutem jest efektywność filtracji. Bada się ją w Europie dwiema metodami:

 

Testem aerozolu chlorku sodu,

Testem mgły olejowej.

 

Pierwszy aerozol jest zwykłym aerozolem stałym: suche kryształki chlorku sodu zawieszone są w powietrzu. Pomiar filtrów tym aerozolem odpowiada więc na kwestie jak efektywny będzie filtr przeciwko aerozolom stałym (pyły i dymy).

 

Drugi aerozol jest charakterystycznym aerozolem ciekłym: kropelki oleju zawieszone są w powietrzu. Próba filtrów tym aerozolem odpowiada więc na pytanie, jak skuteczny będzie filtr przeciwko aerozolom ciekłym (mgła cieczy). Wymagane skuteczności dla poszczególnych klas podano poniżej. 

 

 

Klasa filtru

Współczynnik filtracji aerozolu przy przepływie 95 dm3/min.

Wskaźnik filtracji aerozolu przy przepływie 95 dm3/min.

Opory przepływu przy przepływie

Opory przepływu przy przepływie

 

chlorek sodu

mgła olejowa

30 dm 3/min.

95 dm 3/min.

P1

maks. 20%

nie bada się

maks. 60 Pa

maks. 210 Pa

P2

maks. 6%

maks. 2%

maks. 70 Pa

maks. 240 Pa

P3

maks.0.05%

maks. 0.01%

maks. 120 Pa

maks. 420 Pa

 

 

   na rynku ukazały się ostatnio innowacyjne półprodukty filtracyjne, uzyskiwane z włókien sztucznych techniką wydmuchu w strumieniu gorącego powietrza (tzw. materiały pneumotermiczne). Fundamentalnym mechanizmem filtracji jest w nich mechanizm oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy naładowanym włóknem i przeciwnie naładowanymi cząstkami aerozolu. Filtry wykonane z tego materiału są bardzo wydajne gdy bada się je metodą chlorku sodu, szybko z kolei tracą swoje cechy filtracyjne gdy kropelki reozolu neutralizują ładunek na włóknach. Efekt ten uwidacznia się w teście mgły olejowej, ale dopiero w trakcie dłuższego badania. http://amarantus72.dudaone.com/blog

 

Są na rynku filtry oznakowane jako P2 niewytrzymujące testu mgły olejowej.

   Dla odróżnienia, czy filtry nadają się jedynie do filtracji cząstek stałych (pyłów i dymów) czy również cząstek ciekłych (mgieł) wprowadza się obecnie oznakowanie rozróżniające podklasy: P2S dla pyłów i dymów oraz P2SL dla pyłów, dymów i mgieł. Co gorsza zaczyna sobie torować drogę na rynek również podklasa P3S.

Dla porównania można podać, że USA konsekwentnie trzyma się swojej własnej systematyki filtrów i używa dodatkowych testów dla ich oceny. Klasy filtrów wg standardów USA to:

 

przeciwko pyłom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3

przeciwko dymom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3

przeciwko mgłom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3

przeciwko pyłom, dymom i mgłom o NDS mniejszym niż 0,05 mg/m3

przeciwko pochodnym radonu

przeciwko pyłom i mgłom zawierającym azbest.